Mobillogo 2

Vår maskinpark

Våra maskiner är anpassade för vägunderhåll av olika slag.

0708-794455

Energreen ILF S 1500 är en maskin speciellt tillverkad för klippning av vägslänter. Den är utrustad med två klippaggregat och har en räckvidd på 9,5 m. Maskinen används även till vägkantfräsning, grensågning och kantstenssopning.

Ljungbymaskin L15 är vår största lastmaskin med en tipplast på över 10 ton. Utöver lastnings- och lossningsuppdrag används maskinen till dammbindning, släntklippning, buskröjning, snöröjning och halkbekämpning.

Ljungbymaskin L13 med tipplasten 9 ton används mestadels till väghyvling, släntklippning, buskröjning, snöröjning och halkbekämpning.

Flexigrader 4080 är en väghyvel som frontmonteras på traktor. Hyveln kompletteras med en strängspridare i trepunktslyften som återför och jämnar ut vägmaterialet. Vikt 8 ton.

Flexigrader 1015 är den större modellen av NIMEKs väghyvlar med ett hyvelblad som är 4 m brett. Den monteras på lastmaskin som har en strängspridare bak. Vikt 17 ton.

Kantfräsning längs belagd väg utför vi med en Borupfräs som anpassats för att monteras på vår Energreen. Kantmaterialet fräses ut på vägslänten i ett jämnt lager.

Grensågning med en Spearhead på 2,4 m. Monterad på vår Energreen når vi 8,5 m i sidled och 9,5 m uppåt. Det är möjligt att såga grenar med en maximal diameter på 15 cm.

I ett moment skär vi vägkanten och återvinner gruset. Detta är möjligt genom att grusåter-vinningsmaskinen är kopplad till traktorn med frontmonterad hyvel. Bortsorterat material återförs till vägslänten alternativt samlas upp,

Vi använder Slagkrafts motorpaket för släntklippning och buskröjning. Med kättingslagor som är 1,5 och 1,7 m breda har vi hög kapacitet i såväl kraftigt gräs som i sly och busk. Räckvidden är 7,5 och 8,5 m.

Dammbindning utförs under våren genom spridning av Kalciumklorid. För detta använder vi lastmaskin och spridarskopa.

Snöröjning utförs med hjälp av lastmaskiner och vikplogar. Vid svårare förhållande får skopan tas till.

Halt väglag bekämpas med hjälp av lastmaskin och spridarskopa. Vi använder oss av saltblandad grus.

Behöver ni hjälp med vägunderhåll mm så kontakta oss!

0708-794455

Liljenbergs Maskinstation i Billinge, Eslöv. Vi utför vägunderhållstjänster, buskröjning, grensågning och lastmaskinsarbeten.