Mobillogo 2

Ring om du behöver våra tjänster

0708-794455

Av oss kan du få hjälp med: 

 • Väghyvling med Flexigrader - en frontmonetad väghyvel för traktor och lastmaskin
 • Dammbindning - saltning från skopa med hydraulisk utmatning
 • Kantskärning med snedställd skopa eller gallerskopa - av belagda vägar, grusvägar och skogsvägar
 • Bortförsel av material vid kantskärning
 • Kantskärning med grusåtervinning - med en specialtillverkad maskin från NIMEK
 • Rensning av löv från diken och vägkanter med snedställd och sidoförskjuten skopa
 • Fräsning av vägkanter - för att underlätta vattenavrinning på belagda vägar
 • Sopning - med lastmaskinsmonterad sopvals
 • Ogräsborstning - längs kantsten
 • Arbeten med lastmaskin - allt från lastning till schaktning och planering
 • Släntklippning - såväl under räcken som 10 m ut i sidan
 • Buskröjning - längs vägar och åkerkanter
 • Grensågning - sido- och höghöjdsröjning med klingsåg
loading...

Behöver du hjälp med något?
0708 - 794455

Liljenbergs Maskinstation i Billinge, Eslöv. Vi utför vägunderhållstjänster, buskröjning, grensågning och lastmaskinsarbeten.